Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6063 Opłaty eksploatacyjne X

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji;

IV SA/Po 140/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

III SA/Kr 416/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

III SA/Kr 408/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej i zakazu wydobywania kruszywa l.

III SA/Gl 956/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłat eksploatacyjnych

II GSK 473/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji posta...

VI SA/Wa 462/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 146/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji

II GSK 358/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   83