Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6062 Ruch i likwidacja zakładu górniczego X

II GSK 1183/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie ruchu zakładu górniczego

III SA/Gl 1011/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie ruchu i likwidacji zakładu górniczego (zatwierdzenia uproszczonego planu ruchu zakładu górniczego)

III SA/Gl 1828/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie likwidacji zakładu górniczego

III SA/Gl 932/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie ruchu zakładu górniczego

II GW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II GZ 122/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie ruchu i likwidacji zakładu górniczego

III SA/Gl 1248/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-01

Sprawa ze skargi A S.A. w K. na decyzje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach w przedmiocie ruchu zakładu górniczego

II GW 5/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

III SA/Gl 1614/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie ruchu zakładu górniczego (zawieszenia postępowania administracyjnego)

III SA/Gl 1425/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie ruchu zakładu górniczego
1   Następne >   +2   +5   +10   13