Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 6019 Inne, o symbolu podstawowym 601 X

VII SO/Wa 32/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

VII SA/Wa 543/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 727/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego

VII SA/Wa 413/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Gl 775/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku

II SA/Gl 781/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie legalności wykonanych robót budowlanych 1/ uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...], 2/ orzeka, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości, 3/ zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow...

VII SA/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego

II OZ 229/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu

II OSK 649/13 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej

II OZ 24/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...], znak: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100