Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1428/19 - Wyrok NSA z 2022-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 1532/19 - Wyrok NSA z 2022-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję nr [...][...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OSK 2800/19 - Wyrok NSA z 2022-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1722/19 - Wyrok NSA z 2022-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

II OSK 1440/19 - Wyrok NSA z 2022-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych