Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych X

II SA/Łd 132/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-23

Skarga L. D. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie nałożenia obowiązku wstrzymania prowadzenia robót budowlanych związanych z budową budynku handlowego

II SA/Gl 671/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wznowienia robót budowlanych

II SA/Gl 1007/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie : wstrzymania robót budowlanych

II SA/Gl 1046/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych

II SA/Gl 1077/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wznowienia robót budowlanych

II OZ 492/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 7/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia [...] r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SO/Lu 11/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-06-21

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych

II SA/Kr 3185/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-03-30

\WSA w Krakowie w składzie następującym Przewodniczący : Sędzia NSA Andrzej Irla po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2006r. na posiedzeniu niejawnym Wójta Gminy S. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II OZ 610/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót
1   Następne >   +2   +5   +10   100