Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

II SA/Ol 636/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-19

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Gl 448/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Ś. w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

IV SA/Gl 644/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

III SA/Łd 142/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

III SA/Gd 373/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Wa 2195/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi E. K. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W. w przedmiocie uprawnienia z tytułu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Ke 354/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 481/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-07-19

Sprawa ze skargi A. R. na orzeczenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ł. w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

III SA/Lu 24/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Sz 1016/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji
1   Następne >   +2   +5   +10   100