Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X
  • Symbol

II SO/Wa 62/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-11

Wniosek Kancelarii [...] i Partnerzy z siedzibą o wymierzenie grzywny Zarządowi Powiatu [...] za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Go 412/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

III SA/Wr 665/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie likwidacji 'A' w L. Ś.

II OSK 2429/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w M. w przedmiocie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Muzeum Ziemi [...] w M. w zakresie formalnych kryteriów wyboru dokumentów poświadczających zawodowy staż pracy

III SA/Kr 1365/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Nr [...] im. [...] w A.

VIII SA/Wa 722/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

III SA/Łd 1169/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w B. w przedmiocie przyjęcia harmonogramu likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Ł.

IV SA/Wr 551/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Z. w przedmiocie odwołania Dyrektora Poradni Psychologiczno

I OSK 2792/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

I SA/Bk 168/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w A. w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji w 2014 r. na jednego ucznia niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę A.
1   Następne >   +2   +5   +10   85