Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X
  • Symbol

II SA/Wa 792/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego

I SA/Wa 132/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie przeznaczenia do najmu poza konkursem lokalu użytkowego

II SA/Wa 545/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych

I SA/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. F. na pismo Zarządu Dzielnicy [...] [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I OZ 659/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję zarządu Miasta Lubina Nr [...] w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów oraz uchylenia decyz...

II SA/Wa 246/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu [...] W. w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

I OSK 1008/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do wynajęcia lokalu

II SA/Wr 310/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Zarządu Miasta L. w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów oraz uchylenia decyzji o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów

II SA/Wa 979/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

II SA/Wa 1376/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie niewyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   56