Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X
  • Symbol

II SA/Wa 716/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu

I SA/Wa 132/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie przeznaczenia do najmu poza konkursem lokalu użytkowego

II SA/Wa 147/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu [...]

II SA/Ke 509/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Międzygminnego Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Zarządu Związku

II SA/Ke 510/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

II SA/Wa 1780/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1780/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego

II SA/Łd 1169/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Gminy A. w przedmiocie : zasad i trybu postępowania przy zgłaszaniu, rejestracji kwalifikacji, przygotowaniu, realizacji i finansowaniu tzw. 'inwestycji wspólnych'

I SA/Wa 23/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

II SA/Ke 508/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Zgromadzenia
1   Następne >   +2   +5   +10   20