Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OSK 1609/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy [..]m. st. Warszawy w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej poprzez wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu

I OSK 878/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na uchwałę [...] m. st. Warszawy w przedmiocie zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

I OZ 911/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 24 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 313/14 o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy z [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy ...

IV SA/Wa 1157/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Sprawa ze skargi M. W. na pismo Zarządu [...] W. w przedmiocie wezwania do usunięcia odpadów

II SA/Wa 1289/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do przedszkola

I OZ 1459/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] nr [...] w przedmiocie umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i odmowy zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej poprzez przydział...

I OSK 2795/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego

I OSK 2965/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego

I OSK 320/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] m. st. Warszawy w przedmiocie uregulowania tytułu prawnego do lokalu

I OSK 3359/15 - Wyrok NSA z 2016-04-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w przedmiocie umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu
1   Następne >   +2   4