Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Łd 90/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie obowiązku przedłożenia oceny technicznej budynku gospodarczego

IV SA/Po 783/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-11

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki części budynku mieszkalnego i doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego

II SA/Po 931/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-03

Wniosek w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II OSK 649/13 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej

II OSK 1508/13 - Wyrok NSA z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 24/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...], znak: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej

II SA/Wr 804/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie stwierdzenia wykonania nałożonego obowiązku

IV SA/Po 92/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 253/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Ol 130/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-12

Wniosek w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania rozbudowy budynku
1   Następne >   +2   +5   +10   100