Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Bd 446/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie żądania zwrotu kosztów z tytułu wykonania nakazu zniszczenia ściółki i odchodów z kurników

II SA/Op 199/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie odmowy wydania wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia dla kur niosek

II SA/Ke 155/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zmiany decyzji o cofnięciu uznania zakładu do handlu i zakwalifikowania zakładu do produkcji na rynek krajowy

II SA/Ke 154/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Ol 1338/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Lekarza Weterynarii w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Wr 250/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej

II OZ 72/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu oku sygn. akt II SA/Po 99/10 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu oku, znak [...] oraz utrzymanej przez nią w mocy decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu oku znak: [...] w części dotyczącej nakazu zniszczen...

II SA/Wr 845/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję D Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W w przedmiocie opłaty za czynności urzędowe inspekcji weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad ubojem drobiu

II SA/Wr 847/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję D Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W w przedmiocie opłaty za czynności urzędowe inspekcji weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad ubojem drobiu

II SA/Go 542/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-05

Wniosek w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt
1   Następne >   +2   +5   +10   57