Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SA/Gd 706/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-12-09

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia A z siedzibą w K. na pozostawienie bez rozpoznania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosku Stowarzyszenia A z siedzibą w K. w sprawie o wpis do rejestru zabytków

I SA/Wa 801/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-17

Sprawa ze skargi M. [...] Sp. z o. o. w W. na czynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie umieszczenia nieruchomości w wykazie przeznaczonym do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków

II SAB/Łd 11/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ł. w przedmiocie uzgodnienia w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Gd 285/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr [...] w pozwolenia na wniesienie nieruchomości do spółki tytułem aportu

IV SA/Wa 171/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w W. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

I OSK 480/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w przedmiocie wyrażenia zgody na wniesienie aporem do spółki nieruchomości postanowił: oddalić skargę kasacyjną.

IV SAB/Gl 16/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Wa 125/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-14

Skarga [...] Sp. z o.o z siedzibą w W. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OW 99/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

II SA/Gd 739/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   20