Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 52/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Skarga R. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

VI SA/Wa 163/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

III SA/Gd 607/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym

I SA/Bd 638/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-10-09

Sprawa ze skargi Wojciecha R. na upomnienie wynikające z prawomocnej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie: kary pieniężnej

II SA/Bd 795/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję [..]. Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w B. w przedmiocie odmowy umorzenia należności

VI SA/Wa 1078/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w L. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Gd 14/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej opłaty za przejazd po drogach krajowych

III SA/Po 932/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Po 945/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-25

Sprawa ze skargi Organizacji A na czynność Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie uprawnień i obowiązków Inspektorów Transportu Drogowego wynikających z przepisów prawa

III SA/Gd 607/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym
1   Następne >   3