Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

III SA/Wr 463/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie W.I.N.G.i K. we W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia i sprostowania postanowienia dotyczącego przekazania sprawy według właściwości S. K.O. we W.

II SA/Po 928/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

skarg H. K., A. K., U. T. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

VIII SA/Wa 336/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Sprawa ze skargi R.P. na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie przyjęcia pracy geodezyjnej do zasobu

I OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 2180/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmian ewidencji gruntów

VIII SA/Wa 401/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zmian w operacie ewidencji gruntów

II SA/Kr 3007/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie założenia ewidencji budynków

III SA/Kr 82/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-09

skarg S. K. i J. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmian w ewidencji gruntów

III SA/Kr 497/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zatwierdzenia operatu opisowo

III SA/Kr 719/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   100