Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II SA/Wa 1374/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

Sprawa ze skargi J. S. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w przedmiocie zdolności do służby

II SA/Wa 101/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie oceny stanu zdrowia w zakresie dotyczącym ustalenia zdolności do służby

III SA/Kr 626/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-18

Skarga S. M. orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej , nr [...] przedmiocie uznania za zdolnego do służby wojskowej I. uchyla zaskarżone orzeczenie i poprzedzające je orzeczenie organu pierwszej instancji, II. zasądza od Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej na rzecz skarżącego S. M. kwotę 30 (trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

III SA/Kr 757/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi J. B. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania za zdolnego do służby wojskowej uchyla zaskarżone orzeczenie oraz poprzedzające je orzeczenie organu pierwszej instancji

II SA/Wa 1312/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-09

Sprawa ze skargi B. C. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej MSWiA w P. w przedmiocie stwierdzenia niezdolności do służby, związku powstałego schorzenia ze służbą oraz ustalenia grupy inwalidztwa

III SA/Kr 1026/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-22

Wniosek w przedmiocie uznania za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 248/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Gl 85/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-10

Sprawa ze skargi D. K. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w K. w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej

II SAB/Bd 85/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Izby Lekarskiej w B. w przedmiocie nieudzielania odpowiedzi na skargę dotyczącą niewłaściwego leczenia

II SAB/Bd 5/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Izby Lekarskiej w B. w przedmiocie niewłaściwego zachowania lekarza udzielającego konsultacji
1   Następne >   +2   +5   +10   16