Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

II FSK 3285/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Wójta Gminy G. w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SA/Gd 360/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Sz 1170/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi H. N. na zarządzenie Wójta Gminy Darłowo w przedmiocie zatwierdzenia postępowania konkursowego

IV SA/Wa 1656/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy z zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy D. w przedmiocie przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej

II SAB/Ke 15/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-04-27

Skarga P. na bezczynność Wójta w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

I OZ 1153/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy B. T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

I OZ 184/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 223/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SA/Wa 2298/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Bk 102/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy A. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100