Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

VI SA/Wa 3066/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-29

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt.: 'Sposób otrzymywania podłoża z objętościowego monokrystalicznego azotku zawierającego gal' nr [...]

VI SA/Wa 607/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia patentu na wynalazek

VI SA/Wa 942/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Skarga J. Sp. z o.o. z siedzibą w J. na postanowienie Urzędu Patentowego RP w przedmiocie podjęcia postępowania w sprawie uzyskania patentu na wynalazek

VI SA/Wa 960/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie rzecznika patentowego w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu

VI SA/Wa 960/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu patentowego RP w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na przedmiot zgłoszenia '[...]'

VI SA/Wa 1816/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy

VI SA/Wa 2244/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy ZOOTECHNIK nr Z

VI SA/Wa 1965/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-05

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 'Obiekt Wolnostojący' nr Rp

VI SA/Wa 1464/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek odmówić skarżącemu Z. W. przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie

VI SA/Wa 2377/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy HUMINO
1   Następne >   +2   +5   +10   100