Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

IV SA/Wr 358/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do odsetek od nieterminowego wypłacenia uposażenia

II SA/Rz 1017/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rz. w przedmiocie odmowy przywrócenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych

IV SA/Gl 972/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. w przedmiocie powołania do zasadniczej służby wojskowej

III SA/Lu 265/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy ponownego naliczenia należności z tytułu odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

I OZ 894/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-07

Wniosek K. C. o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie z wniosku K. C. o wymierzenie grzywny Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

I OZ 894/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SO/Bd 1/09 o odrzuceniu wniosku K. C. o wymierzenie grzywny Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi

II SA/Go 379/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej

III SAB/Łd 30/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojskowego Komendanta Uzupełnień Ł. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o przeniesienie do rezerwy

II OSK 1534/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej

III SA/Kr 1252/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie powołania do czynnej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   96