Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 1601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 485/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania do powrotu

V SA/Wa 615/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o wydaleniu z terytorium RP.

V SA/Wa 1252/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 2046/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-04

Wniosek w przedmiocie: odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 534/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 723/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 591/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE

V SA/Wa 3054/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej;

V SA/Wa 1862/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-12

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   100