Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

VI SA/Wa 1175/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 747/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VII SA/Wa 107/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi M. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie naboru na stanowisko w służbie cywilnej

VII SA/Wa 1543/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi M.S. na pismo Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie naboru na stanowisko w służbie cywilnej

IV SA/Wa 2026/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-06

Sprawa ze skargi W. K. na działania Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie naboru na stanowisko [...]

IV SA/Wa 428/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wa 430/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu (...)

IV SA/Wa 580/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko [...]

II SA/Wa 2298/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu [...] w Ministerstwie Finansó

IV SA/Wa 703/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-14

Sprawa ze skargi S. W. na zarządzenie Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeprowadzenia ponownego konkursu na wyższe stanowisko w służbie cywilnej
1   Następne >   +2   +5   +10   58