Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

II SA/Op 117/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi L. O. na pismo Starosty Nyskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

IV SAB/Po 34/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II OZ 238/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Chełmskiego w przedmiocie scalenia i wymiany gruntów

III SA/Po 117/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

II SAB/Wr 110/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Oł. w przedmiocie nabycia prawa na rzecz Skarbu Państwa albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem

II SA/Op 206/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi A. C. na czynność Starosty Oleskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 213/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi T. C. na czynność materialno-techniczną Starosty Oleskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

III SAB/Wr 31/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie niewydania prawa jazdy na skutek zażalenia T. K. na postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt [...] odrzucające skargę kasacyjną

II SA/Sz 1356/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na Starostę w przedmiocie anulowania operatu i mapy

I OSK 3158/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie załatwienia pisma
1   Następne >   +2   +5   +10   100