Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X
  • Symbol

III SA/Wr 12/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D., w przedmiocie udzielenia z budżetu Województwa D. w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach,

III SA/Wr 463/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-13

Sprawa ze skargi G Z na czynność Z W D w przedmiocie braku oceny wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji

II SA/Sz 196/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie uchwalenie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012

IV SA/Wa 1122/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Wr 34/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa D. w przedmiocie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu

IV SA/Wa 486/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-24

Sprawa ze skargi M. P. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie [...] Obszaru Chronionego Krajobrazu

II OZ 52/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na pkt 1 postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze ska...

III SA/Wr 924/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-19

Sprawa ze skargi M. K. na pismo Zarządu Województwa D. w przedmiocie odmowy dokonania ponownej weryfikacji wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności

III SA/Wr 386/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa D. w przedmiocie określenia środków przypadających do zwrotu

III SA/Wr 679/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa D. w przedmiocie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu
1   Następne >   +2   +5   +10   100