Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

II SA/Go 846/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-23

Sprawa ze skargi Fundacji [...] na informację Samorządu Województwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

III SA/Po 1584/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-14

Sprawa ze skargi X na akt Samorządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I SA/Ol 659/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-13

Wniosek w przedmiocie: odmowy przyznania pomocy na realizację projektu

I SA/Sz 466/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi R. K. na informację Samorządu Województwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 'Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007

I SA/Ol 659/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi podmiotu A na akt Samorządu Województwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na realizację projektu

II GSK 905/13 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Samorządu Województwa M. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Sz 772/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-08-12

Sprawa ze skargi G. B. na informację Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 'Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007

I SA/Ol 659/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na realizację projektu

V SA/Wa 321/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Samorządu Województwa Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

I SA/Sz 262/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi G. R. na informację Samorządu Województwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach działania 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' dla operacji 'Odnowa i rozwój wsi' objętego PROW na lata 2007
1   Następne >   +2   +5   +10   12