Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rzecznik Praw Obywatelskich X

IV SAB/Gl 12/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie inne

II SO/Gd 27/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-11-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie ochrony informacji niejawnych

II SO/Gd 25/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w przedmiocie bezczynności dotyczącej ochrony informacji niejawnych

II SAB/Gd 126/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie ochrony informacji niejawnych

II SO/Gd 27/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-08

Wniosek R. S. o wymierzenie grzywny Rzecznikowi Praw Obywatelskich z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie ochrony informacji niejawnych

III SAB/Łd 122/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie odpowiedzi na pismo