Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X
  • Symbol

III SA/Wr 106/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w N. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie zawieszenia prawa zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w K. Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

I SA/Kr 1366/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej Miasta Nowy Sącz na rok 2005 w części objętej postanowieniem §13 uchwały,

I SA/Ke 592/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie : stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miejskiej z [...] w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2004 r.

I SA/Ke 593/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie : stwierdzenia nieważności uchwały [...] Rady Miejskiej z [...] w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2005 r.

I SA/Gd 323/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie oddalenia zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym

I SA/Kr 1060/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-06

Sprawa ze skargi Zarządu Powiatu w Oświęcimiu - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, na rozstrzygniecie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały,

I SA/Kr 1136/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały,

I SA/Kr 1497/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Miechowie

I SA/Kr 1498/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Miechów

I SA/Gd 1257/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   +2   +5   +10   100