Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

II SAB/Bd 63/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. w przedmiocie wyznaczenia radcy prawnego

VI SA/Wa 1228/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi P. K. na czynność Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. w przedmiocie ustalenia wyniku kolokwium cząstkowego i weryfikacji wyników kolokwium

II SAB/Sz 91/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych

VI SA/Wa 499/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych

II GZ 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radcowskich

II SA 4637/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-12

skarg D. P. na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o wymierzenie Krajowej Radzie Radców Prawnych grzywny z powodu nie wykonania wyroku

VI SA/Wa 842/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radcowskich

VI SA/Wa 934/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-15

skarg A. G. na uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie: 1. w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radcowskich po konkursie przeprowadzonym w roku 199

VI SA/Wa 1072/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie skreślenia z listy radców prawnych

VI SA/Wa 1191/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   46