Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

VII SA/Wa 967/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi A. G. na Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie niewykonania wyroku

VII SA/Wa 579/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w W. w przedmiocie wykreślenia wpisów w rejestrze indywidualnych praktyk.

VII SA/Wa 827/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

VII SA/Wa 582/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz odmowa wpisu do rejestru

I SA/Wa 238/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie wykreślenia wpisów w rejestrze indywidualnych praktyk

VII SA/Wa 1387/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały

I SA/Wa 336/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych w przedmiocie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

II OSK 703/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odpowiedzi na wniosek

VII SA/Wa 1353/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu

VII SA/Wa 1367/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
1   Następne >   +2   +5   10