Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

II GSK 330/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie uznania ze nieuzasadnioną skargę na przebieg egzaminu

II SAB/Sz 26/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-12

Sprawa ze skargi M. C. na Radę Adwokacką w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wpisania na listę adwokatów w przedmiocie Jej wniosku o rozpoznanie sprawy na podstawie nadesłanego odpisu skargi

III SA/Wr 90/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-19

Sprawa ze skargi M. K. na czynność Okręgowej Izby Radców Prawnych we W. w przedmiocie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego na aplikacji radcowskiej

II SO/Wa 3/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Sz 22/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Izby Radców Prawnych w przedmiocie wpisania na listę radców prawnych

III SA/Wr 8/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały ROIRP w W. z dnia [...] Nr [...] o odmowie wpisania M. W. na listę aplikantów radcowskich

II SA/Ke 188/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-04-04

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty rocznej za aplikację

II GSK 219/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. w przedmiocie postępowania wyjaśniającego wobec radcy prawnego

II SA/Sz 772/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Adwokackiej w przedmiocie wymierzenia grzywny

VI SAB/Wa 142/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w L.
1   Następne >   +2   5