Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

VI SA/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

II GSK 1089/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na pozostanie w stosunku zatrudnienia

II GSK 1091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji

II GSK 1073/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 1283/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 958/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji

II GSK 559/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 1734/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 848/14 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 1734/13 - Wyrok NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej
1   Następne >   +2   +5   +10   46