Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II SAB/Go 59/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia skargi na sposób rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta skargi na pracowników Urzędu Miasta

II SA/Gl 690/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Gl 892/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie: skargi na uchwałę rady miasta w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej

IV SA/Gl 691/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie stawek czynszu za gminne lokale użytkowe

III SA/Po 98/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

II SA/Kr 1184/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

II SA/Łd 959/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obszaru Miasta K.

IV SA/Wa 774/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia obszaru zabudowy śródmiejskiej

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L.

II SA/Wr 673/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Z. w 2014 roku
1   Następne >   +2   +5   +10   100