Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SA/Wa 1182/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi M. S. na odpowiedź Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

VII SA/Wa 1313/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie : powołania Komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu

VII SA/Wa 1130/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenie na bezczynność

II OSK 1169/05 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską oraz skreślenia z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich

III SAB/Lu 12/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej [...] Izby Lekarskiej w przedmiocie udzielenia renty socjalnej

VII SAB/Wa 29/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej w W.

II SAB/Wa 70/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-03

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Naczelnej Izby Lekarskiej w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I SA/Wa 1430/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie prawa wykonywania zawodu lekarza

VII SA/Wa 492/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Izby Lekarskiej w przedmiocie odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu oraz odmowy przyjęcia do izby lekarskiej

VII SO/Wa 12/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-10-17

Wniosek 'P.' Sp. z o.o. w C. o wymierzenie Okręgowej Radzie Lekarskiej grzywny z tytułu niewykonania obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   +2   +5   +10   35