Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Urbanistów X

VII SA/Wa 107/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Urbanistów w przedmiocie odmowy potwierdzenia kwalifikacji zawodowych

VII SA/Wa 9/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-07

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia kwalifikacji

VII SO/Wa 23/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-08

Wniosek A. J. o wymierzenie grzywny Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Urbanistów

VII SA/Wa 539/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Urbanistów w przedmiocie odmowy potwierdzenia kwalifikacji

VI SA/Wa 1468/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Urbanistów z [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy członkó Okręgowej Izby Urbanistów

IV SA/Wa 13/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...]2004 Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Izby Urbanistów w W. w przedmiocie odmowy potwierdzenia kwalifikacji wymaganych od osób ubiegających się o wpis na listę członków Izby Urbanistów

II SAB/Wa 660/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Izby Urbanistów w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

VII SA/Wa 1536/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Urbanistów w przedmiocie odmowy potwierdzenia kwalifikacji

VII SA/Wa 1003/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Izby Urbanistów w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VII SA/Wa 9/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Urbanistów w W. w przedmiocie odmowy potwierdzenia kwalifikacji
1   Następne >   2