Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

VII SAB/Wa 27/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

II SAB/Wa 509/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II GSK 1817/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uznania kwalifikacji zawodowych

VII SAB/Wa 83/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

II OZ 1005/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zasad organizacji zebrań wyborczych w obwoda...

VI SA/Wa 1803/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-04

Sprawa ze skargi J. S. na pisma [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w W. z [...] kwietnia 2013 r. znak [...] oraz z [...] maja 2013 r. znak [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia

VII SAB/Wa 84/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi A. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez M. Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

II OSK 1474/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

II OSK 1460/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uchwały w sprawie zasad organizacji zebrań wyborczych w obwodach

II OSK 599/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie likwidacji Lubuskich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze i powołanie jednej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
1   Następne >   +2   +5   8