Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

VII SA/Wa 2320/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

VII SA/Wa 896/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

VII SA/Wa 1071/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów w przedmiocie odmowy rozszerzenia uprawnień budowlanych.

VII SA/Wa 1180/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

VII SO/Wa 139/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie skargi o wymierzenie grzywny postanowił: umorzyć postępowanie sądowe

VII SA/Wa 659/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

VII SAB/Wa 15/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi P. S. na Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w przedmiocie bezczynności organu

VII SA/Wa 1436/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

VII SA/Wa 888/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Izby Architektów w przedmiocie wynagrodzenia za czynności członków Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Rady Izby Architektów

VII SA/Wa 891/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów w przedmiocie odmowy nadania uprawnienia budowlanego
1   Następne >   +2   +5   8