Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

VI SA/Wa 2526/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności ponownego rozpatrzenia sprawy skreślenia doradcy podatkowego z listy doradców podatkowych oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1687/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1951/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 241/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1114/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych z [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1870/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-01-26

Sprawa ze skargi B. T. na uchwalę nr [...], Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie rozkładania na raty zaległych składek

VI SA/Wa 2279/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 845/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

Skarga A. J. na decyzję Krajowej Izby Doradców Podatkowych w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SAB/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi T. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w przedmiocie przekształcenia wpisu warunkowego na wpis na listę doradców podatkowych
1   Następne >   +2   +5   8