Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

VI SA/Wa 310/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

VI SA/Wa 1334/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Skarga E. P. na decyzję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 826/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi B. T. na pismo Naczelne Rady Adwokackiej z [...] stycznia 2010 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania legitymacji aplikanta adwokackiego

VI SA/Wa 374/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie wykonania orzeczenia dyscyplinarnego izby adwokackiej

II GSK 808/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wpisu na listę adwokatów

VI SA/Wa 1335/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów adwokackich

VI SAB/Wa 30/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie nierozpoznania odwołania od uchwały o odmowie wpisu na listę adwokatów

VI SA/Wa 1492/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-21

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich oraz odmowy uwzględnienia wniosku o wyrażenie zgody na powtórzenie drugiego roku szkolenia aplikacji adwokackiej

II GZ 105/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej bez numeru w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów
1   Następne >   +2   +5   +10   83