Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X

IV SA/Wr 541/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II GSK 629/08 - Wyrok NSA z 2009-01-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wyznaczenia terminu i dopuszczenia do poprawkowego egzaminu radcowskiego

II SAB/Sz 119/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych I zobowiązać Okręgową Izbę Radców Prawnych do rozpoznania wniosku J. P. o wpis na listę radców prawnych w terminie 30 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, II zasądzić od Okręgowej Izby Radców Prawnych na rzecz J. P. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II GSK 463/07 - Wyrok NSA z 2008-05-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych

II GSK 915/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych

II GZ 114/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych

II GSK 1322/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów radcowskich

IV SA/Wr 541/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II GSK 2608/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie stwierdzenia nieprzydatności do wykonywania zawodu radcy prawnego i skreślenia z listy aplikantów radcowskich

II GSK 390/07 - Wyrok NSA z 2008-02-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych
1   Następne >   +2   5