Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

VII SA/Wa 2376/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Prezydenta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

IV SO/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (dotyczącego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zasiłku celowego), w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

IV SA/Wr 410/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-31

Skarga Z. R. na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

II SA/Ke 236/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-04

Skarga J. M. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie skierowania do lokalu socjalnego

I SAB/Wa 129/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania

IV SA/Gl 734/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi J. K. na czynność materialno-techniczną w postaci ustawienia znaku drogowego w przedmiocie : ustawienia znaku drogowego

I SAB/Wa 423/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

III SA/Kr 925/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy

I SA/Wa 3254/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi M.R. o wymierzenie Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 53/14.

IV SAB/Wa 182/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie załatwienia sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   100