Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X
  • Symbol

III SAB/Kr 31/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego

I OSK 903/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Gl 1057/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-09

Sprawa ze skargi I. K.-K. na działalność Sądu Rejonowego w C.

IV SA/Wr 255/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-07

Sprawa ze skargi D. Ł. na Sąd Okręgowy w L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminów rozpraw

I OZ 940/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. M. na działanie Sądu Rejonowego w Rybniku

VII SA/Wa 2097/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Sprawa ze skargi A. B. na działanie Prezesa Sądu Okręgowego w W.

II SAB/Łd 28/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 519/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na Rzecz [...] w T. na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 1004/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Sądu Okręgowego w W. , sygn. akt [...]

IV SAB/Wr 55/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100