Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 313/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 1106/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

II SA/Wa 1441/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Wa 313/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 737/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

I OSK 2644/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 144/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

I OSK 1900/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-25

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu

I OZ 345/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 2506/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100