Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 1091/16 - Wyrok NSA z 2017-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa

II GSK 3963/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o transporcie kolejowym

I OSK 1356/16 - Wyrok NSA z 2018-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OSK 1351/16 - Wyrok NSA z 2018-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II GSK 967/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego w sprawie zapewnienia niedyskryminującego dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury kolejowej

II GSK 2905/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II GSK 3058/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 2223/17 - Wyrok NSA z 2017-10-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów z zakresu transportu kolejowego

II GSK 1430/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa

II GSK 3526/15 - Wyrok NSA z 2017-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych
1   Następne >   +2   +5   10