Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

II OSK 465/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkodę naturalną

VII SA/Wa 1026/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

VII SA/Wa 1048/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

VII SA/Wa 641/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkody lotnicze

VII SA/Wa 951/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

VI SA/Wa 2552/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia braku naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE

VII SA/Wa 937/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Skarga P. Sp. z o.o. w G. na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilanego w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie lotniczej

VII SA/Wa 937/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie lotniczej

VI SAB/Wa 49/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku o powołanie na stanowisko egzaminatora praktycznego Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej

I OSK 1164/13 - Wyrok NSA z 2013-10-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu [...] 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2.
1   Następne >   +2   +5   +10   100