Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

I OZ 457/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpatrzenia pisma

II GZ 233/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego w części

II GSK 2894/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skargi kasacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, K. od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów usług

II GSK 499/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

II GSK 119/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przekazania odwołania i akt sprawy do sądu powszechnego

II GSK 2788/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego

II GSK 269/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie eksploatacji usług telekomunikacyjnych

II GSK 326/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych

II GSK 340/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości

II GSK 351/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100