Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

IV SAB/Wa 176/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-19

Sprawa ze skargi P. W. na nieudzielanie przez Narodowy Bank Polski odpowiedzi na pytanie w przedmiocie przyjęcia waluty unijnej

III SAB/Łd 2/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie braku potwierdzenia otrzymania pisma

III SAB/Łd 2/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pytanie postanowił: stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i przekazać sprawę do rozpoznania i rozstrzygnięcia miejscowo właściwemu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II SO/Wa 58/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-01

Wniosek G.P. o wymierzenie Prezesowi Narodowego Banku Polskiego grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II GSK 57/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi G.O. na zalecenia pokontrolne Prezesa Narodowego Banku Polskiego zawarte w piśmie nr [...]

VI SA/Wa 794/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie opinii w sprawie wydania zezwolenia

VI SA/Wa 2592/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie zakazu wykonywania działalności kantorowej

VI SA/Wa 2556/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-12

Sprawa ze skargi G. O. na zalecenia pokontrolne Prezesa Narodowego Banku Polskiego zawarte w piśmie z [...] kwietnia 2014 r. nr [...]

II SA/Wa 595/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

VI SA/Wa 2218/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności kantorowej
1   Następne >   +2   +5   7