Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol

I OPP 42/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt [...]

I OZ 941/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku P. B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezesowi NSA

I OZ 942/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-08

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezesowi NSA

I OPP 152/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga S. N. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości warszawskiej, sygn. akt I OSK 1976/13

I OPP 32/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-15

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelari...

I OZ 203/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SO/Wa 18/06 odrzucające zażalenie P. B. na pismo WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 18/06, przy którym doręczono P. B. odpis zarządzenia WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 18/06, o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku P. B. ...

VII SA/Wa 1527/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi S. P. na Prezesa NSA w przedmiocie używania odcisku urzędowej okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła

I OPP 55/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi Z. L. na działalność Sejmu RP, sygn. akt I OPP 42/10

II SAB/Wa 75/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa NSA w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 154/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   54