Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

VI SA/Wa 250/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie zatwierdzenia typu przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

III SA/Wa 2237/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie określenia opłaty za wydanie zezwolenia

VI SA/Wa 2086/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, odmawiającej zatwierdzenia typu analizatorów spalin samochodowych

III SA/Wa 935/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

VI SA/Wa 2288/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2288/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 261/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie ustalenia opłaty za czynności kontrolne związane z kontrolą doraźną towarów paczkowanych

VI SA/Wa 317/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy zatwierdzenia typu wodomierzy

VI SO/Wa 21/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-06

Wniosek w przedmiocie wniosku o wymierzenie Prezesowi Głównego Urzędu Miar grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

II GSK 80/06 - Wyrok NSA z 2006-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie w przedmiocie legalizacji przyrządów pomiarowych
1   Następne >   +2   +5   +10   20