Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 200/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie odmowy przyznania części dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

II GZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi E. ...

II GSK 686/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostawy

II GZ 261/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , Nr [...] w przedmiocie zmniejszenie kwoty indywidualnej dostaw mleka

V SA/Wa 188/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-04

Wniosek w przedmiocie odmowy cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej oraz odmowy przyznania rekompensaty;

V SA/Wa 186/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie odmowy cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej oraz odmowy przyznania rekompensaty

V SA/Wa 1835/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 262/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu

II GZ 32/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , nr [...] w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw mleka

II GZ 145/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego ; nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za przekroczenie ilości referencyjnej dostaw mleka
1   Następne >   +2   +5   +10   100