Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 554/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej;

V SA/Wa 586/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-21

Skarga A. S. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

V SA/Wa 1265/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi J. D. na informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych;

V SA/Wa 1597/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

V SA/Wa 418/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

VIII SA/Wa 168/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności

V SA/Wa 632/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

V SA/Wa 662/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

V SA/Wa 1001/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi E P na pismo Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 591/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Sprawa ze skargi J.D. na pismo Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie zwrotu wypłaconej pomocy
1   Następne >   +2   +5   +10   100