Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

I OZ 463/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. P. o wymierzenie Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publi...

I SAB/Wa 132/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie nierozpoznania zastrzeżeń na czynności przetargowe

II SAB/Go 59/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

II SA/Wa 671/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-26

Skarga J. P. na pismo Zastępcy Dyrektora Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Gd 915/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wa 131/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 166/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

IV SAB/Wa 143/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 445/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

Sprawa ze skargi T. N. na pismo Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem w Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie odmowy płacenia czynszu dzierżawnego

I OSK 1663/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-07

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie wydania decyzji ustalającej prawo do gospodarstwa rolnego
1   Następne >   +2   4